Υποστηρίξτε την συνέχιση της έκδοσης του Μεταλόγου.
Οι δωρεές χρησιμοποιούνται για κάλυψη μέρους των γενικών εξόδων του περιοδικού (μετάφραση, επιμέλεια κειμένων, web editing, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ). Όλες οι εργασίες συγγραφέων, εκδοτών και κριτών είναι εθελοντικές.

Support the continuation of Metalogos.
Donations are used to cover part of the journal's general costs (translation, text editing,formatting, web editing, hosting, etc). All work from writers, editors and critics is voluntary.